Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti
za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom

Ako získať Potvrdenie

K získaniu Potvrdenia je potrebné vykonať len 2 kroky:

 1. Zadanie VIN vozidla
 2. Uhradenie poplatku

Ukážka postupu získania potvrdenia k vozidlu

Zadanie VIN čísla

Obrázok 1

 1. Zadajte VIN vozidla
 2. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať k overeniu VIN“

Uhradenie poplatku

Obrázok 2

 1. Vyberte spôsob úhrady poplatku
 2. Uveďte emailovú adresu a telefonický kontakt na informovanie o vystavení Potvrdenia
 3. Označením zaškrtnutia vyjadrite súhlas, že zadané VIN vozidla ste skontrolovali a je zadané správne
 4. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať ďalej“

Vystavenie potvrdenia

Obrázok 3

 1. Zašlite si potvrdenie na vašu emailovú adresu
 2. Otvorte Potvrdenie vo forme PDF dokumentu
 3. Otvorte Doklad vo forme PDF dokumentu

Dôležité upozornenie:

V prípade, že zadané VIN vozidla nie je identifikované automaticky, bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie ďalších údajov. VIN vozidla bude následne overené u výrobcu vozidla. Overenie vyžaduje niekoľko hodín a po overení obdrží žiadateľ informáciu na zadaný email alebo telefonicky.

Platba musí byť vykonaná jednou sumou s uvedením správnej „Informácie pre príjemcu“, kam sa uvádza iba VIN vozidla. Čiastkové alebo neidentifikované platby budú vrátené platiteľovi. Iný spôsob platby, napr. platba prostredníctvom poštového poukazu na pošte, nebude akceptovaná.