Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti
za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom

Účel portálu iDovoz.sk

iDovoz.sk slúži na vystavenie aoverenie Potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.

Povinnosti podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch

Podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., je povinnosťou výrobcu vozidiel vystaviť potvrdenie so značkou vozidla, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii. Potvrdenie slúži na Okresnom úrade na preukázanie prevzatia zodpovednosti.

Potvrdenie sa vyžaduje len pre kategóriu vozidiel M1 (osobné vozidlá do 3,5t), N1 (nákladné vozidlá do 3,5t) a trojkolesové motorové vozidlá okrem motorových trojkoliek.

Odkazy na doplňujúce legislatívne informácie

Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo životného prostredia