Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti
za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom

Otázky a odpovede

Dôležité upozornenie:

Žiadateľom odporúčame, aby vo vlastnom záujme uviedli správny email a telefonický kontakt na operatívne riešenie nesprávne zadaných údajov prostredníctvom helpdesku.

 • Ako uhradiť poplatok?
 • Aká je výška poplatku?
 • Ako systém rozpozná výrobcu vozidla?
 • Ako postupovať, ak mám staršie vozidlo (VIN vozidla nemá 17 znakov)?
 • Ako postupovať, ak systém nerozpozná výrobcu zo zadaného VIN vozidla?
 • Ako postupovať, ak v systéme neexistuje výrobca podľa VIN vozidla?
 • Ako postupovať, ak som uhradil poplatok, ale systém neeviduje platbu?
 • Prečo zanikla platba poštovým poukazom?

Ako uhradiť poplatok?

Poplatok je možné uhradiť dvoma spôsobmi:

 • Platobnou kartou (debetná alebo kreditná karta VISA alebo MasterCard)
  Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom bude vystavené okamžite po úspešnom zrealizovaní platby.
 • Prevodovým príkazom (platobný predpis na úhradu v banke)
  Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom bude vystavené až po pripísaní platby na náš účet.

Iný spôsob platby, napr. platba prostredníctvom poštového poukazu na pošte, nebude akceptovaná.

Zaznamenanie platby na účet Slovenskej sporiteľne trvá maximálne 1 pracovný deň po zrealizovaní platby vo Vašej banke.
Poplatok sa uhrádza výhradne na účet IBAN uvedený na vygenerovanom platobnom predpise spolu s vyplneným VIN vozidla.
Bez uvedeného VIN vozidla nie je možné úhradu spárovať a platba bude vrátená platiteľovi.

Aká je výška poplatku?

Výška poplatku je závislá od výrobcu vozidla a určuje ju zástupca výrobcu na Slovensku alebo Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorej zmluvným členom je výrobca vozidla. Výška poplatku je závislá od zmluvných vzťahov na spracovanie starých vozidiel. Ak výrobca vozidla nemá zastúpenie na Slovensku, výšku poplatku určuje Koordinačné centrum starých vozidiel.

Ako systém rozpozná výrobcu vozidla?

Zadaním VIN vozidla sa z tohto čísla jednoznačne dekóduje výrobca vozidla. Ak je VIN vozidla v staršom formáte (nemá 17 znakov), výrobcu vozidla určí žiadateľ zo zoznamu výrobcov vozidiel, pričom informácia sa overuje individuálne.

Ako postupovať, ak mám staršie vozidlo (VIN vozidla nemá 17 znakov)?

Ak je VIN vozidla v staršom formáte (nemá 17 znakov), výrobcu vozidla určí žiadateľ zo zoznamu výrobcov vozidiel. Zadané VIN vozidla zašle cez internetový portál na overenie zástupcovi výrobcu vozidla. Po overení platnosti VIN vozidla bude žiadateľ informovaný, že môže pokračovať k úhrade poplatku a vystaveniu potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom.

Ako postupovať, ak systém nerozpozná výrobcu zo zadaného VIN vozidla?

V prípade, že zo zadaného VIN vozidla nie je možné určiť výrobcu vozidla, žiadateľ určí výrobcu vozidla zo zoznamu výrobcov vozidiel. Zadané VIN vozidla zašle cez internetový portál na overenie zástupcovi výrobcu vozidla. Po overení platnosti VIN vozidla bude žiadateľ informovaný, že môže pokračovať k úhrade poplatku a vystaveniu potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom.

Ako postupovať, ak v systéme neexistuje výrobca podľa VIN vozidla?

Ak po zadaní VIN vozidla nie je možné určiť výrobcu vozidla a žiadateľ nenájde výrobcu vozidla ani v zozname výrobcov vozidiel, zvolí zo zoznamu položku „Iný výrobca vozidla“ a do zobrazeného poľa vpíše názov výrobcu vozidla. Zadané VIN a výrobcu vozidla zašle cez internetový portál na overenie. Po overení platnosti VIN a výrobcu vozidla bude žiadateľ informovaný, že môže pokračovať k úhrade poplatku a vystaveniu potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom. Overenie trvá spravidla niekoľko hodín, preto žiadame o strpenie.

Ako postupovať, ak som uhradil poplatok, ale systém neeviduje platbu?

V prípade úhrady poplatku pomocou platobného príkazu v banke trvá istý čas (obvykle 1 pracovný deň), kým bude platba pripísaná na účet a spárovaná so zadanými údajmi. Ak po tejto lehote systém aj naďalej informuje na čakajúcu úhradu poplatku, je potrebné zaslať email na Helpdesk. Pre urýchlenie dohľadania platby je potrebné zadať VIN vozidla, výšku poplatku, číslo účtu platiteľa a dátum úhrady a telefonické spojenie na žiadateľa. Oddelenie Helpdesku dohľadá a identifikuje platbu, následne informuje žiadateľa o ďalšom postupe.

Prečo nie je možná platba poštovým poukazom?

Platba poštovým poukazom na pošte nie je možná z dôvodu, že pošta nezasiela identifikáciu o platbe k zadanému VIN vozidla. Údaje uvedené na poštovom preukaze, ktorý je rozhodujúci pre spárovanie Vašej platby v systéme, pošta neposkytuje. Poštový poukaz neslúži ako doklad o vystavení Potvrdenia.